Ładowanie strony
stomatolog znieczulenie bielsko
Leczenie w sedacji
Leczenie w sedacji wykorzystuje między innymi wziewną metodę znieczulenia, która znacznie ogranicza lub niemal całkowicie eliminuje ból towarzyszący zabiegom stomatologicznym. W Dental Clinic w Bielsku-Białej umożliwiamy wybór tej metody Pacjentom, którzy wykazują paniczny lęk podczas wizyty u dentysty (dentofobia). Sedacjię kontroluje wykwalifikowany anestezjolog.
Sedację osiąga się przez podanie odpowiednich środków anestetycznych, po których następuje uspokojenie bez wyłączenia świadomości (sedacja płytka) lub z częściowym jej wyłączeniem: pacjent zasypia, ale zachowuje odruchy takie jak połykanie, kichanie czy kaszel (sedacja głęboka)

Mogą z niej korzystać osoby, które z rożnych przyczyn odczuwają paniczny lęk przed bólem związanym z zabiegiem stomatologicznym (dentofobia) lub mają niski próg bólu, dla których standardowe metody znieczulenia bywają niewystarczające. Wprowadzenie w stan sedacji płytkiej lub głębokiej może w niektórych przypadkach znacznie ułatwić wykonanie zabiegu u Pacjenta.
Rodzaje znieczulenia:
? znieczulenie wziewne ? polega na podaniu do dróg oddechowych pacjenta mieszaniny tlenu i powietrza lub tlenu i podtlenku azotu wraz z gazem anestetycznym,
? znieczulenie ogólne całkowicie dożylne ? polega na dożylnej podaży leków znieczulenia ogólnego i podawaniu mieszaniny tlenu z powietrzem do dróg oddechowych,
? znieczulenie złożone ? czyli połączenie dwóch wyżej wymienionych metod znieczulenia.

Aby wyeliminować ewentualne powikłania, przed planowanym zabiegiem pacjent musie odbyć konsultacje z naszym anestezjologiem, który zbada jego stan zdrowia.
Ładowanie strony