Ładowanie strony
Zamknij
Licowki ceramiczne - poprawa estetyki
W celu poprawienia estetyki górnych „dwójek” i „trójek” założono cztery licówki pełnoceramiczne.